w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały