w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego

Treść uchwały