w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego