1. Anna Karasińska - przewodnicząca
  2. Piotr Kasperkiewicz - członek
  3. Zbigniew Wojciechowski - członek
  4. Jacek Piwowarski - członek
  5. Dominik Rożek - członek
  6. Tomasz Klimek - członek
  7. Hubert Gawłowicz - członek