Treść protokołu

Załącznik nr 2 do protokołu

Załącznik nr 3 do protokołu