Pan Hubert Gawłowicz

Interpelacja nr 32 wraz z odpowiedzią

 

Pan Bonifacy Wojciechowski

Interpelacje nr 33, 34, 35, 36, 37 wraz z odpowiedziami

 

Pan Stanisław Altenberg

Interpelacja nr 38 wraz z odpowiedzią