na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 249/1 położonej w obrębie ewid. Niemścice.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną