w sprawie statutu osiedla nr 1 „Północ”

Treść uchwały