w sprawie przystąpienia przez gminę Staszów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Treść uchwały