w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały