w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Staszów

Treść uchwały