w sprawie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Treść uchwały w formacie pliku pdf

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały w formacie pliku pdf

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały w formacie pliku pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu.

Treść uchwały w formie pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu.

Treść uchwały w formie pliku pdf