w sprawie przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów na lata 2016-2020

Treść uchwały w formie pliku pdf