w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznawania dodatku osłonowego.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały