w sprawie przekazania petycji według właściwości

Treść uchwały

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2022 roku

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/537/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 w gminie Staszów.

Treść uchwały

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jego wypłaty oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Treść uchwały

w sprawie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Treść uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego