W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi Najemcami kolejnych umów najmu tych samych nieruchomości położonych w miejscowości Staszów, przy ul. Targowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Treść uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść uchwały

W sprawie pozbawienia części dróg nr 385090T, nr 385091T, nr 385100T, nr 385119T, nr 385129T kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie tych części z użytkowania oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę nr 385077T poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

W sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/536/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Staszów na lata 2022 - 2025

Treść uchwały

W sprawie zmiany Uchwały Nr LX/503/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2022 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały