w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały [plik pdf]

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2037

Treść uchwały [plik pdf]

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały [plik pdf]