Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na została wybrana Pani Renata Machniak zam. Połaniec.

Treść informacji o wyniku naboru.