Treść informacji o wyniku naboru

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Straży Miejskiej w Staszowie.

Treść ogłoszenia.