w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk" w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu "Wesoły Pajacyk" w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie poprzez wpłatę gotówkową oraz objęcie w zamian udziałów.

Treść uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

Treśc uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego