na działce oznaczonej nr ewiden. 5893/14 położonej w obrębie ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 84 położonej w obrębie ewid Niemścice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 220/3 położonej w obrębie ewid. Ponik

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 216/1 położonej w obrębie ewid. Ponik

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 200, 129/1 oraz 736/1 położonych w obrębie ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną