na działce oznaczonej nr ewiden. 5893/14 położonej w obrębie ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 84 położonej w obrębie ewid Niemścice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 220/3 położonej w obrębie ewid. Ponik

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 216/1 położonej w obrębie ewid. Ponik

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 200, 129/1 oraz 736/1 położonych w obrębie ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 4156 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 121 położonej w obrębie ewid. Gaj Koniemłocki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 113 położonym w obrębie ewid. Czernica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 192/1 oraz 492/1 położonych w obrębie ewid. Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 229 w obrębie ewid. Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 84/2 oraz 82/1 położonych w obrębie ewid. Wiązownica Kolonia

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 1467 położonej w obrębie ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 48/1 położonej w obrębie ewid. Oględów

Treść ogłoszenia

na działce oznaczonej nr ewiden. 412/1 położonej w obrębie ewiden. Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 254 położonej w obrębie ewiden. Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 388 położonej w obrębie ewiden. Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 5845/4 położonej w obrębie ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 1184/2 położonej w obrębie ewiden. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 136 położonej w obrębie ewiden. Łukawica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 564/2 położonej w obrębie ewiden. Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewiden. 707/3 oraz 710 położonych w obrębie ewiden. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 714 położonej w obrębie ewiden. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewiden. 22 i 23 położonych w obrębie ewiden. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewiden. 5904/1, 5904/5 oraz 5904/7 położonych w obrębie ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 517/1 położonej w obrębie ewiden. Łaziska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 903 położonej w obrębie ewiden. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 4052/3 położonej w obrębie ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 17 położonej w obrębie ewiden. Lenartowice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 1045 położonej w obrębie ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 98 położonej w obrębie ewiden. Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 536/2 położonej w obrębie ewiden. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 484 położonej w obrębie ewiden. Wiśniowa

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 392 położonej w obrębie ewiden. Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 336/2 położonej w obrębie ewiden. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 706 oraz 707/1 położonych w obrębie ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid 1046 oraz 1704 położonych w obrębie ewid Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 309 oraz 308/1 położonych w obrębie ewid. Stefanówek

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 2/5 oraz 2/6 położonych w obrębie ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 936 oraz 897 położonych w obrębie ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 338/2 położonej w obrębie ewid. Dobra

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działkach oznaczonych nr ewid. 401 oraz 400 położonych w obrębie ewid. Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 1998/1 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden 1630 położonej w obrębie ewiden Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1945 położonej w obrębie ewidencyjnym Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 78/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Niemścice.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden 1394 położonej w obrębie ewiden Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden 753 położonej w obrębie ewiden Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 699/2 w obrębie ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 115/5 położonej w obrębie ewid. Sztombergi

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 127/1 położonej w obrębie ewiden Stefanówek

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 162/3 położonej w obrębie ewiden. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewiden. 112, położonej w obrębie ewiden. Gaj Koniemłocki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 5800/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 411/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 1587/1 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 300, położonej w obrębie ewidencyjnym Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 281/1 położonej w obrębie ewid. Krzywołęcz

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 3497/2 położonej w obrębie ewidenc. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia

na działce oznaczonej nr ewid. 5908/42 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 623 położonej w obrębie ewid. Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 1767 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 4101 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 467 położonej w obrębie ewid. Dobra oraz działce oznaczonej nr 497 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 813/2 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 66 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiśniowa

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2743 położonej w obrębie ewidencyjnym Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą inforamcyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 122/4 położonej w obrębie ewid. Wólka Żabna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce o nr ewidencyjnm 353 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 136 położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanina

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 2/4 położonej w obrębie ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewid. 310/1 położonej w obrębie ewid. Wola Wiśniowska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidenc. 531 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidenc. 4259 położonej w obrębie ewidencyjnym Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 341 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 304/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 41 położonej w obrębie ewidencyjnym Stefanówek

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłsozenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce o nr ewidencyjnym 846 położonej w obrębie ewidencyjnym Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce o nr ewiden. 2511/8, w obrębie ewidenc. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce o nr ewiden. 1078, w obrębie ewidencyjnym Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce o nr ewidencyjnym 1302/4, w obrębie ewidenc. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 387, na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

Na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 255/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną