w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów na czas nieoznaczony

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnai 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Treść uchwały wraz z załącznikami

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały wraz z załącznikami