w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czajków Południowy

Treść uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/639/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/280/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Wiśniowska

Treść uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/636/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/409/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa

Treść uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/633/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/471/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smerdyna zmienionej Uchwałą Nr LXXI/581/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz obciążenie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na Uchwałę Nr XX/192/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o.o. z siedzibą w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3 na lata 2015-2017

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

link do Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego