w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników (dyrektorów) i ich zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Sportowiec Roku Gminy Staszów 2015”

Treść zarządzenia

Formularz zgłoszeniowy (wersja pdf)

Formularz zgłoszeniowy (wersja doc)

w sprawie powołania Zespołu Obsługi Inwestora

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Staszów w 2016 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Drobne i awaryjne naprawy dróg” - remont przepustu pod drogą gminną oraz korytek odwadniających w Oględowie

Treść zarządzenia

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w Miejsko – Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego „Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+000 do km 0+990”, Zadanie nr 2 „Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531.” w zakresie zadania Nr 2 „Remont drogi gminnej nr 003798T Dobra-Pocieszka od km 0+990 do km 1+531.”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku – wykonanie rynsztoku.”

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji korzystania z monitoringu miejskiego w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki przy remizie OSP w Kurozwękach”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Czernica – sołectwo Czernica – zakup materiałów: elementów placu zabaw”,
- „Powiększenie placu zabaw i zamontowanie huśtawki – solectwo Zagrody”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemścice od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595,” „Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915,”„Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu,”„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa-Jasień Nr 385048T,” „ Odbudowa drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+660 do km 1+260,”„Odbudowa drogi gminnej nr 003783T Wiśniowa Poduchowna-Przysiółek Chrusty od km 2+500 do km 2+901.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km 0+700 ,” „Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293,” „ Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500.”„Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450.”„Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950,” „ Odbudowa ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626,”„Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600.” „Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Wyrównanie dróg gminnych i placów na terenie Kurozwęk" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Treść zarządzenia

 

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – III etap”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół źródełka przy ul. Opatowskiej i źródełka kolo tzw diabelskiego kamienia – sołectwo Kurozwęki” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa boiska w ramach zadania „Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Gaju Koniemłockim sołectwo Gaj Koniemłocki” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zakup i ułożenie kostki przed świetlicą – sołectwo Krzywołęcz” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 2 (stary numer 003770 T) Nowy nr 385057 T od km 0+000 do km 0+690.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430.” oraz Zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródlana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku – wykonanie odwodnienia liniowego.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa placu postojowego przy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Kurozwękach z dostępem z drogi powiatowej nr 0828T.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003748T Nr 1 w Niemścicach od km 0+000 do km 0+622 .”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie rowów odwadniających przy drogach gminnych oraz częściowe remonty dróg gminnych – sołectwo Wiązownica Duża” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia