w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale NR XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka”

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały