w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” (Konkurs NR POIS.2.5/2/2016) oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa”

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały