w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściciwości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLVIII/469/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały