w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/651/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podmaleniec

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia do wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego