w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 23 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 22 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 22 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 22 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ z dnia 12 września 2011 r. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały