w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kurozwękach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stafana Żeromskiego w Kurozwękach

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniemłotach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Koniemłotach

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wiązownicy Dużej

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Mostkach

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały