W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”. Część nr 2 - „Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”