z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/67 oraz 5920/52, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5917/98, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 6202, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5880/1, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 2533/4, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną