Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/52, 5920/53 oraz 5920/67 obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 718, obręb ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną