z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/67, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 337 w miejscowości Wola Osowa, gmina Staszów”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia postanowienia wraz z kartą informacyjną (24.12.2018r.)