z terenu nieruchomości o nr ewid. 5917/101, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 337 w miejscowości Wola Osowa, gmina Staszów”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 2/4, obręb ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną