w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów

Treść uchwały