w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Gminny Program Szczepień przeciwko Grypie na lata 2019-2020 Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały