trzech drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 2514/4, obręb ewid. Staszów oraz jednego drzewa gat. ozdobnego, rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 2514/5, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 2770/15, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 1796, obręb ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

pn. „Budowa 15  budynków  mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie nieruchomości usytuowanej w miejscowości Podmaleniec, gmina Staszów, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane oraz działkę pod drogę wewnętrzną”

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

siedemnastu drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5920/67, obręb ewid. Staszów, pięciu drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5920/53, obręb ewid. Staszów oraz dwóch drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5920/185, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną