realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 251 (obręb Sielec) w miejscowości Sielec, gmina Staszów”

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną