z działki ewidencyjnej o nr ewid. 5891/3, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 4059/5, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/85 oraz 5920/67, obręb ewid. Staszów

Treść informacji wraz z kartą informacyjną