na terenie nieruchomości o nr ewid. 701/3, obręb ewid. Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 1301/4 oraz 1301/1, obręb ewid. Grzybów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną