na terenie nieruchomości o nr ewid. 5917/94, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną