Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Od dnia 22.09.2020r. zamówienia w wartości nie przekraczającej 30 000 euro mogą być udzielane z wykorzystaniem Platformy Zakupowej

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty cenowej