na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 546 położonej w obrębie ewidencyjnym Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną