na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 205 położonej w obrębie ewiden. Mostki.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną