oznaczonej nr ewidencyjnym 318 położonej w miejscowości Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyją.