na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 879/2 oraz 878 położonych w miejscowości Smerdyna.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.