na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 86 położonej w miejscowości Mostki.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.