na działce oznaczonej nr ewid. 271 położonej w obrębie ewid. Jasień

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną