na działce oznaczonej nr ewidenyjnym 477/2 położonej w obręb. ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną