w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały

link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego