w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy Staszów w 2021 roku

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia - formularz zgłoszeniowy