o wszczęciu na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, działającego przez pełnomocnika, Pana Arkadiusza Szczęsnego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Mostki”.

Dokument źródłowy pdf