W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”

Treść zarządzenia