w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia