w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w tworzonej z udziałem Gminy Staszów Spółce działającej pod firmą: SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Oświadczenia

Klauzula Informacyjna

Informacja do zarządzenia