w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i GMiny Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały